Hvorfor bruke Din Bobil?

 • Vi har mer enn 20 års erfaring i salg og formidling av bobiler, campingvogner og tilbehør.
 • Det viser seg ofte å være enklere å selge bobiler og campingvogner gjennom etablerte forhandlere.
  • Bredere profilering og promotering av bobilen eller campingvognen
  • Profesjonelle visninger
   • Bedre rådgivning for kjøper i forhold til valg av løsninger og teknisk infrastruktur enn det en vanlig bobilbruker vanligvis kan gi
   • Bedre kjennskap til markedet for både nytt og brukt materiell
   • Bedre kjennskap til trender og bruksområder enn det mange private bobileiere har
   • Kjøper får ofte et bedre inntrykk av bruksområder og bobilens potensial når en ser bilene sammen med andre bobiler
   • Kjøper opplever ofte at forhandleren kan være mer objektiv i sin veiledning, siden forhandleren som regel har flere bobiler tilgjengelig og sånn sett, lettere kan anbefale den beste løsningen for kunden.
 • Stort sett alltid tilgjengelig dersom en potensiell kunde ønsker å avtale visning utenfor normal arbeidstid
 • Finn.no
 • Egne hjemmesider for Din-Bobil AS
 • Eget salgssted
 • Nyhetsbrev til utvalgte kunder
 • Generell promotering av firmaet Din-Bobil i egen gruppe på Facebook
 • Utarbeidelse av verkestedrapport er en forutsetning for at Din-Bobil skal ønske å formidle salget.
 • Gjenomføring av EU-kontroll, om nødvendig
  • Dersom bilen ikke har godkjent EU-kontroll, eller det viser seg å være feil og mangler som gjør at bilen ikke kan ansees å være i forskriftsmessig stand, vil Din-Bobil AS, for selgers regning, eventuelt kunne være behjelpelige med å gjennomføre EU-kontroll og evt. reparasjoner på godkjent verksted.
 • Sikkerhet ved oppgjør og sletting av gjeld/gjeldsbrev
 • Egen klientkonto i Strømmen Sparebank
 • Tilgang til bobilfinansiering
 • Tilgang til forsikringspakker
  • Bobil
  • Reise
 • Gjennomgang av bilens tekniske innretninger og opplæring ved overlevering
 • Bistand til omregistrering
 • Bistand vedr. overføring av forsikringer
 • Bistand vedr. overføring av bomabonnementer
 • Vask og klargjøring før levering
  • Utvask, renhold av gulv og evt. vinduer før levering

Kontakt oss

Her finner du oss:

Korsmovegen 14

2100 SKARNES

Telefon +47 926 39 597